Privacy & Cookies

We respecteren jouw privacy en gaan netjes met je gegevens om. Hier lees je meer over het privacybeleid van INFO. We leggen uit welke gegevens wij verzamelen en met welk doel. Heb je vragen? We horen graag van je via privacy@info.nl.

INFO behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in dit privacy beleid. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

Deze versie is voor het laatst aangepast op 20 september 2022.

Persoonsgegevens die wij verwerken
INFO verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website zoals bezochte pagina’s en de frequentie waarmee je deze pagina’s bezoekt.
 • Internetbrowser en apparaat-type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
INFO verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief (opt-in only) en updates over evenementen (opt-in only)
 • Om je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is t.b.v. onze dienstverlening

Geautomatiseerde besluitvorming
INFO neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van INFO) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De bewaartermijn van mensen die hun opt-in hebben afgegeven is niet langer meer 26 maanden, maar deze gegevens bewaren we totdat men opt-out.

Delen van persoonsgegevens met derden
INFO verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en/of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Je kunt zelf bepalen of je alleen onze noodzakelijke (functionele) cookies wilt accepteren of ook onze marketing cookies. Alle informatie die wij met het plaatsen van een cookie verzamelen wordt anoniem opgeslagen. De Marketing cookies die INFO gebruikt zijn:

 • ActiveCampaign
 • LinkedIn 
 • Facebook 
 • Issuu 
 • Youtube 
 • Soundcloud 
 • doubleclick.net 
 • Google 
 • Vimeo
 • Quantcast

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw eigen gebruiksgemak, maar sommigen ook voor marketing doeleinden. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en nagaan wie geïnteresseerd is in onze diensten. Je kunt je afmelden voor cookies door de cookie-instellingen van onze website zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door INFO en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar privacy@info.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. INFO wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
INFO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@info.nl.

Contact
INFO, gevestigd aan de Kingsfordweg 151, 1043 GR, te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.