Category

Blog

Digital Twin: de fysieke en digitale wereld verbinden

By | Blog, Innovatie

Eindelijk krijgt Digital Twin de aandacht die het verdient. De term Digital Twin werd in 2002 voor het eerst geïntroduceerd bij het grote publiek toen Michael Grieves hem dropte tijdens zijn keynote op een Society of Manufacturing Engineers-bijeenkomst in Michigan in de VS. Digital Twin werd echter pas in 2010 in de praktijk gebruikt door NASA die het gebruikte om digitale simulaties van ruimtecapsules en raketten te maken om ze te testen. 

Desondanks staan de meeste branches – vooral die buiten industriële productie, zoals scheepsbouwkunde en luchtvaart – niet te trappelen om met het Digital Twin-concept aan de slag te gaan. Hier zijn twee redenen voor: ten eerste zijn de technologieën die gepaard gaan met Digital Twin nog niet voldoende ontwikkeld om massaal door het MKB in gebruik genomen te worden. Ten tweede begrijpen mensen nog niet helemaal wat Digital Twin nu precies is, hoe ze het kunnen gebruiken en op welke manier het bij kan dragen aan hun bedrijfsvoering. Wat we vaak horen zijn opmerkingen als “Hoe verschilt het dan van een 3D-model?” en “Dat is toch alleen relevant voor de industriële branche en grote machines?” 

Digital Twin is heel lang alleen een buzzword geweest, ondergesneeuwd door andere concepten, zoals 3D modeling, traceerbaarheid, asset management, het Metaverse, etc. Laten we ons samen verdiepen in wat Digital Twin nou eigenlijk is.  

Wat is een Digital Twin?  

Een Digital Twin is een virtuele weergave van een fysiek object, proces of dienst. Je kunt Digital Twins gebruiken om straalmotoren of windparken weer te geven of zelfs grootschalige weergaves van gebouwen of zelfs complete steden te maken. 

Digital Twinning gaat echter verder dan de fysieke weergave van een object. Het kan ook gebruikt worden om het gedrag van een object of de onderlinge relatie(s) met andere objecten in een dynamisch systeem in kaart te brengen. 

In essentie is een Digital Twin een computerprogramma dat real-world data gebruikt om een simulatie te genereren die precies laat zien hoe een product of proces presteert. Daarnaast kan het mogelijke scenario’s en uitkomsten voorspellen door machine learning en Artificial Intelligence (AI) in te zetten. Het gebruikt hiervoor een combinatie van het Internet of Things (IoT), cloud computing en data-analyse. 

Signalen

Naarmate systemen steeds complexer worden, vervult een Digital Twin steeds meer de rol van een facilitator. Digital Twinning overbrugt dit gat door processen die zich waar ook ter wereld afspelen realtime weer te geven in een virtuele omgeving, waar je ook bent. Digital Twinning maakt het ook mogelijk om automatisering op grote schaal in te zetten via één enkel platform, waardoor het voor gebruikers mogelijk is om zich te focussen op de grotere en meer gedetailleerde aspecten die hun aandacht vragen. Zo kan het bijvoorbeeld lastig zijn om een zonne- of windpark in de woelige baren rond de Waddeneilanden fysiek 24/7 in de gaten te houden. Een Digital Twin van zo’n park en de bijbehorende assets zorgen ervoor dat je de staat en het functioneren makkelijk op afstand in de gaten kunt houden, zonder dat er iemand fysiek aanwezig hoeft te zijn. Op een gegeven moment kan je Digital Twin, voor sommige assets, zelf-geïnitieerde testen en opschoningsmechanismen inzetten. 

Met de huidige vooruitgang van machine learning en een data-first benadering zijn deze virtuele modellen vanzelf vaste prik geworden binnen engineering en stimuleren daarmee innovatie en drijven performance. 

De kansen die Digital Twins bieden

Digital Twins kunnen bijdragen aan de verbetering van strategisch-technologische trends, het opsporen  en voorkomen van dure storingen in fysieke objecten en tevens gebruikt worden voor hun geavanceerde analytische, monitoring en voorspellende eigenschappen. Een Digital Twin test niet alleen het object zelf, maar ook de bijbehorende processen en diensten. Het AMS Instituut gebruikt bijvoorbeeld een Digital Twin om verschillende gegamificeerde oplossingen te testen die onderzoeken hoe ze energieverbruik in bepaalde delen van het Arena Poort-gebied kunnen optimaliseren. Door een sociaal-economische ‘lens’ te ontwikkelen en te meten hoe verschillende actoren, zoals individuele bewoners, binnen dit ecosysteem op de voorgestelde veranderingen reageren, kunnen ze scenario’s creëren die de realiteit goed weergeven. Iets wat anders lastig is om te bewerkstelligen. 

Tot slot is Digital Twinning een veel intuïtievere manier om samen te werken, aangezien mensen visuele wezens zijn en Digital Twins draaien om visuele representatie. Omdat ze transparantie en samenwerking in de hand werken, kunnen Digital Twins gezien worden als De Waarheid, in tegenstelling tot informatie die verkeerd weergegeven of geïnterpreteerd wordt. 

Wat we hebben gezien

Neem bijvoorbeeld onze klant, Growy, die onlangs hun Digital Twin-reis is gestart. Growy begon als een vertical farm met de droom om next level gezond, duurzaam en betaalbaar te zijn. Om dit te bereiken gebruiken ze robots om de arbeidskosten laag te houden, het menselijk contact met de planten te minimaliseren, gebruik te maken van hernieuwbare energie en het watergebruik te verminderen. 

Als onderdeel van hun opschaling, heeft Growy op verschillende continenten vertical farms gebouwd. Hun visie op het controleren van kwaliteit en ervoor zorgen dat alle farms op een manier opereerden die hun belofte (droom) om next level gezond, duurzaam en betaalbaar te zijn waar maakten was een belangrijke motiverende factor om te experimenteren met nieuwe innovaties. 

Aangezien monitoren, samenwerking en visualisatie onderdeel zijn van de kernwaarden van Growy, ontstond er een duidelijke synergie met de Digital Twin-technologie. Growy heeft op verschillende bedrijfsniveaus assets, zoals planten, robots en farm units, die ze in de gaten moeten houden. Het was niet alleen nodig om al deze assets in de gaten te houden, maar ze moesten ook rekening houden met het overall process en de levenscyclus van de planten en de farm. Zo hebben ze de bepaald dat de farm, de bijbehorende assets en hun levenscycli in het hier en nu het belangrijkste aandachtspunt moesten zijn en dat ze de Digital Twin dus niet voor het genereren van toekomstige scenario’s in moesten zetten. 

INFO gebruikte (met behulp van 2D-assets) IoT, data-analyse, data integratie en visualisatie via een platform om het concept op een efficiëntere en snellere manier te benaderen dan dat traditionele 3D-modellen doen. Dit hielp ons om te testen en te begrijpen hoe de technologie en het concept onze behoefte aan monitoring, visualisatie en asset control van de farm konden vervullen. Daarnaast hielp het ons om een duidelijk proof of concept te ontwikkelen dat aan zou tonen hoe het Digital Twin-concept bij kon dragen aan het verwezenlijken van Growy’s visie en economische waarde kon creëren voor het bedrijf. 

 Experimenten zijn een belangrijk onderdeel van hoe Growy zijn belofte nakomt en de concurrentie voorblijft. Met alle data die wordt verzameld over hoe verschillende hoeveelheden water, voeding en zuurstof bijdragen aan de opbrengst en de kwaliteit, zou de volgende stap voor Growy heel goed kunnen zijn dat ze machine learning inzetten voor simulaties omtrent het schrijven van nieuwe scenario’s en het experimenteren met verschillende plantprofielen. 

Om visualisatie en samenwerking te optimaliseren, zouden ze de mogelijkheden van 3D modeling van de farm kunnen onderzoeken om simulaties te doen of hun teams te helpen begrijpen hoe ze de farming units binnen de farm kunnen optimaliseren zodat ze bijdragen aan hun doelen.  

Beginnen met Digital Twin

Vandaag
Ga in gesprek en bepaal wat het Digital Twin-concept voor jouw bedrijf en team kan betekenen. Een design-gestuurde benadering gebruiken om te begrijpen hoe de Digital Twin waarde toe kan voegen, is de eerste stap op weg naar het daadwerkelijk in gebruik nemen van een Digital Twin. De technologie en bijbehorende concepten evolueren, net zoals hun toepassingen, constant en er is niet één enkele manier om aan een bepaalde behoefte te voldoen of aan bepaald probleem op te lossen. Dompel jezelf onder in case studies, onderzoekspapers en keynotes over het onderwerp. Dit zal je helpen om een bredere context voor jezelf te ontwikkelen en daardoor te bepalen wat deze technologie voor jou kan betekenen (buiten de traditionele toepassingen). 

Morgen
Nu je een benchmark hebt bepaald, kun je beginnen om de waarde van een Digital Twin af te zetten tegen de uitdagingen waar je mee kampt om te kijken of die elkaar ergens overlappen en of de Digital Twin-methode dus bij jou past. Een goede vuistregel is dat je minstens twee van de waardes uit het onderstaande schema ontgrendelt. 

Bekijk wat de belangrijkste Digital Twin-technologieën zijn en gebruik een lean approach om te testen of het technologische concept van het proces, object of het gedrag te ‘Twinnen’ je helpt om je uitdaging heeft hoofd te bieden of waarde te creëren waar jij het wil. 

Ben je klaar met je evaluatie? Dan is het nu tijd geworden om in kaart te brengen wie er binnen jouw organisatie op de Digital Twin-reis gaat. Heb je een team klaar staan met de benodigde skills? Of moet je wellicht mensen van buitenaf inhuren?

Het kan zeer ingewikkeld zijn om Digital Twins te implementeren. Maar door met kleinere onderdelen van de Digital Twin en de bijbehorende technologieën te werken, ben je weer een stap dichterbij het stroomlijnen van de features die voor jou de meeste waarde opleveren en die jouw stakeholders van de waarde van deze technologie zullen overtuigen. Focus op het concept en probeer manieren te verzinnen die met minder impact hetzelfde resultaat genereren. Bekijk onze keynote tijdens TNW 2022 om te zien hoe je een benadering kunt kiezen die past bij jouw behoeftes. 

Overmorgen
Het gebruik van een Digital Twin ontgrendelt een enorme hoeveelheid mogelijkheden voor de complexe behoeftes van jouw organisatie. En aangezien we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, is er binnen de branche een grote behoefte aan samenwerking en het delen van frameworks, methodes en ervaringen met Digital Twins, terwijl we tegelijkertijd met deze technologieën werken om ze beter af te stemmen op de uitdagingen die ze (moeten) oplossen. 

Ondanks alle voordelen zijn Digital Twins niet geschikt voor elke situatie. Sommige problemen worden nu eenmaal niet beter van de inzet van een Digital Twin en kunnen opgelost worden zonder de investering van tijd en kosten die bij het gebruik van een Digital Twin komt kijken. 

Met zoveel connected devices en technologieën zijn veiligheid en privacy belangrijke thema’s om rekening mee te houden. Het nauwe verband tussen fysieke en digitale objecten vergroot ook het risico op aanvallen en misbruik. Voor bepaalde velden binnen het publieke domein vormen Digital Twins en IoT zelfs een wezenlijk risico en moet er (zeer) veel aandacht besteed worden aan het aanscherpen van de beveiliging. 

INFO beziet het implementeren van nieuwe en opkomende technologieën zoals Digital Twins door een responsible design-bril, terwijl we tegelijkertijd rekening houden met thema’s zoals veiligheid, privacy en ethiek. Wij hopen in de toekomst samen te werken met bedrijven en andere belangrijke spelers om maatschappelijke gaten op te vullen door deze frameworks verder te verkennen en de kenniskloof te overbruggen wanneer het gaat om nieuwe en opkomende technologieën zoals de Digital Twins.

5 opvallende fintech trends in 2023

By | Blog

Het is interessant om op te merken dat wat er ook gebeurt in de wereld, geld blijft rollen. Dit betekent dat de fintech-wereld altijd in beweging blijft. Elk jaar kunnen wij ons verbazen en verheugen over nieuwe innovaties en disruptieve ideeën die de markt op hun kop (dreigen te) zetten.

Wij hebben nagedacht over wat wij verwachten van 2023 wanneer het gaat om fintech en vijf trends voor je op een rij gezet.

Smart contracts

Een belangrijke innovatie binnen de fintech-wereld is het smart contract en er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat deze trend aan populariteit in zal leveren in 2023. Wij denken zelfs dat steeds meer abonnementsdiensten door middel van een smart contract afgesloten zullen worden. Denk hierbij aan een fietsabonnement, maar bijvoorbeeld ook lidmaatschappen, huurcontracten en Netflix.

Simpel gezegd is een smart contract een digitaal contract. Iets ingewikkelder gezegd is het een digitaal protocol dat ervoor zorgt dat een contract automatisch uitgevoerd wordt als alle afgesproken criteria behaald zijn. Dus als jij een VanMoof leaset mag je de fiets gebruiken zolang je elke maand netjes de kosten betaalt. Zodra je niet aan deze betalingsverplichting voldoet door bijvoorbeeld onvoldoende saldo, blokkeert het contract de fiets automatisch totdat de openstaande kosten betaald zijn. Er komen geen notarissen, advocaten of bijvoorbeeld deurwaarders aan te pas, alles gaat volautomatisch. Hierin schuilt meteen de valkuil van smart contracten; er is geen ruimte voor nuance, voor de menselijke maat, voor empathie. Wij denken dat als hier een oplossing voor gevonden kan worden, niets de world domination van smart contracten nog in de weg staat.

Een steeds verdergaande adoptie van cryptocurrencies

Er zijn weinig dingen die de fintech-wereld zo verdeeld hebben als cryptocurrencies (Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, etc.). Banken, financiële instellingen en grote multinationals bekijken de digitale munt(en) met een gezonde dosis scepsis, terwijl techies en early adopters lyrisch zijn over crypto, de vele mogelijkheden die het biedt en de innovatieve aspecten ervan. Het aantal crypto whales (adressen met meer dan 1000 Bitcoins) neemt dan ook gestaag toe sinds 2020 en het einde is nog lang niet in zicht.
Ondanks de scepsis bij grote spelers op de markt zien we de afgelopen jaren dat steeds meer bedrijven (en vooral ook particulieren) kapitaal in crypto-ecosystemen pompen. Daarnaast zien we dat de grote spelers, zoals de eerder genoemde banken en financiële instellingen het ook langzaamaan mogelijk maken voor consumenten om met cryptomunten te betalen. Het sociaal-maatschappelijk draagvlak voor “onconventionele” betalingen als deze wordt daardoor groter, waardoor de cryptocurrencies steeds meer terrein zullen winnen en binnen een paar jaar even geaccepteerd en wijdverspreid zullen zijn als een Tikkie.

RegTech

Hoe geweldig, slim en innovatief cryptomunten ook zijn, het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn in cryptoland. Zo zijn de crypto’s extreem volatiel, zeer fraudegevoelig en is de wet- en regelgeving omtrent crypto’s nagenoeg niet-bestaand of – in het beste geval – niet afdoende.

Daar biedt RegTech (afkorting voor regulatory technology) uitkomst. RegTech wordt gebruikt omregelgevings- en nalevingsprocessen te verbeteren. Het gebruikt tools die grote datasets en/of ongestructureerde informatie kunnen verwerken om het bewaken en registreren van gegevens te automatiseren. Bovendien kan RegTech financiële instellingen, zoals bijvoorbeeld banken en verzekeraars helpen om overzicht te houden op actuele wet- en regelgeving. Daarom denken wij dat RegTech-startups als paddenstoelen uit de grond zullen schieten in 2023 en de jaren erna.

Open Banking

Sinds een paar jaar zien we de term open banking steeds vaker opduiken binnen de internationale fintech-wereld. Open banking betekent dat banken en andere financiële instellingen open API’s gebruiken waarmee externe ontwikkelaars applicaties en services kunnen bouwen om zo nog beter tegemoet te komen aan de eisen en wensen van de rekeninghouders door diensten zo veel mogelijk te personaliseren. Het is in essentie hetzelfde als andere open-source software, maar dan toegespitst op het bankwezen.

Experts uit het vak noemen open banking revolutionair en zijn er zeker van dat dit de financiële wereld op zijn kop zal zetten. Niet in de laatste plaats omdat BaaS (Bank-as-a-Service) opeens tot de mogelijkheden behoort, banken op deze manieren gedwongen worden om transparanter te zijn en er opeens ruimte is voor nieuwkomers, zoals fintech-ondernemingen en neobanken.
Helaas kleven er ook nadelen aan open banking. Zo voorspellen fintechs en banken dat de risico’s omtrent data security toe zullen nemen, de privacy van hun klanten in het geding komt en maken ze zich zorgen over een mogelijke toename van fraude d.m.v. bijvoorbeeld phishing.

Desondanks voorzien wij dat steeds meer financiële instituten de wondere wereld van open banking verder zullen gaan ontdekken.

Autonomous Finance

Een trend waarvan wij ook verwachten dat hij door zal zetten in 2023, is autonomous finance. Zoals de meeste dingen in de 21e eeuw, worden ook de financiën volledig geautomatiseerd. Autonomous finance betekent dat een ecosysteem van apparaten, machines en apps transacties en andere financiële handelingen uitvoert zonder tussenkomst van mensen. Het is een volautomatisch proces dat niet alleen zelfstandig handelingen uitvoert, maar ook AI gebruikt om zelfstandig te leren, waardoor het systeem steeds beter wordt en steeds beter leert hoe het de gebruikers het beste kan helpen.

SXSW 2020 session tips

De 10 must-sees op SXSW 2020 voor designers

By | Blog

SXSW staat weer voor de deur! Het is dé place to be als je van tech, design en kunst houdt of als je op zoek bent naar inspiratie. Het programma kan je echter de moed in de schoenen doen zinken, omdat er zoveel te doen, te zien en te horen is. Daarom hebben wij deze top-10 van dingen die je niet mag missen voor je samengesteld. Hopelijk geeft dit je een beetje houvast als je in Austin bent. 

Read More
Werken bij INFO

SXSW over de omgang met robots en AI: ‘Respect non-human rights’

By | Blog

SXSW gaat over robotisering en AI, maar vooral ook over hoe we onze wereld gaan ervaren van nieuwe technologie, tools en interfaces.

We zijn inmiddels drie dagen op SXSW. Voor mij is het de zevende keer en dankzij deze ervaring weet ik inmiddels dat het met al die interessante sessies zaak is om een scherpe focus te kiezen voor afreizen naar Austin. Ik ben zelf veel bezig met de onderwerpen Internet of Things en Smart Cities, en sinds een jaar ook met robotics en het onderzoek naar autonoom opererende dingen.

Dat laatste is zeker ook een onderwerp dat hier terugkomt. Zo liep ik vandaag even naar binnen bij LG. Veel bedrijven hebben hier huizen en ik mis vaak de beste. Maar ik ving op dat LG zich helemaal richt op robots, dus toen ik langs liep moest ik even gaan kijken.

Handzaam apparaatje

In het LG huis stonden een aantal sociale robots. Een paar grote versies met scherm voor evenementen, maar het interessantst was CLOi, een SocialBot zoals ze het noemen. Stel je geen manshoge metalen versie van een mens voor. Het gaat hier om een handzaam apparaatje, ongeveer ter grootte van een Google Home of Alexa, dat speciaal is ontwikkeld voor emotionele interactie. Het ontwerp lijkt een beetje op de kort geleden ‘overleden’ Jibo robot.

Jibo zag ik voor het eerst op SXSW, indertijd bij een presentatie van de bedenker Cynthia Breazeal. Het bleef vervolgens lang stil, tot afgelopen jaar. Jibo bleek te zijn ingehaald door de wet van de remmende voorsprong. De robot was extreem goed in het vertonen van menselijk gedrag, maar niet intelligent genoeg om te concurreren met de Alexa en Google Home. Daarbij was Jibo ook veel te duur. Kijk hier hoe tragisch de robot zijn eigen dood aankondigt.

Interessant hoe LG bij de ontwikkeling van haar SocialBot een vergelijkbaar pad volgt, met dit verschil dat de aandacht meer uitgaat naar de ogen dan naar bewegingen. In het LG huis ook andere automated machines, zoals een bier-automaat en een ijsmachine. De SocialBot is dan ook niet een op zichzelf staande bot, maar moet gezien moet worden als intermediair voor huishoudelijke apparaten van LG, die uiteraard allemaal veel intelligenter gaan worden.

Funny dance

When robots do a funny dance, it attracts attention. But what is much more interesting is what role these bots will fulfill in the future. During presentations, I usually refer to the Chinese Nio Nomi car that has a similar interface built in to shape the interaction between the functionalities and the driver. The first time I saw this car was also at SXSW.

Geinig dansje

Dat robots een geinig dansje doen, trekt veel aandacht. Maar veel interessanter is wat de rol van dergelijke bots gaat worden. Ik gebruik zelf in presentaties vaak de Chinese Nio Nomi auto die een vergelijkbare interface heeft ingebouwd om het contact tussen functies en inzittenden vorm te geven. Overigens heb ik ook die voor het eerst gezien op SXSW.

Relatie mens en machine

Veel discussie op SXSW gaat over de relatie tussen mens en machine, onze intelligentie en AI en de ethische aspecten daarvan. Zo’n dansende robot zou je ook als middel kunnen zien om de brug te slaan. Het is super interessant dat juist Aziatische bedrijven de weg kiezen van de social robotics, in plaats van de meer functionele weg van Amazon of Google Home.

In dat kader is het interessant om te horen wat Douglas Rushkoff zei over de samenwerking tussen robots en non-humans. Rushkoff heeft een missie die hij Team Human noemt. Voor wie zijn podcast een beetje volgt, zoals ik, vertelde hij niet echt iets nieuws. Maar hij verpakt het goed, in krachtige statements: “We don’t need a substitute for real life.”

Hij pleit ervoor om robots niet als slaven te behandelen. We moeten niet terug naar feodale tijden, dat brengt ons als mensen omlaag: “Respect non-human rights.”

Samenwerken met AI

In het panel ‘Academia and the Rise of Commercial Robotics’ kwam het eveneens ter sprake. We bevinden ons nu op een engineering plateau, de volgende stap is dat we sociale wetenschap gaan inzetten om ook culturele interacties mogelijk te kunnen maken.

In een ander panel werd gesproken over Active en Passive AI, waarbij passive staat voor dienstbare AI die je kunt aanroepen om een opdracht uit te voeren, terwijl Active AI zelf initiatief neemt. Uit de vragen uit de zaal kun je afleiden dat mensen er niet helemaal gerust op zijn. Naast zorgen over privacy is er veel angst voor een overname van de wereld door robots en AI.

Ethiek is een thema dat dit jaar nadrukkelijk aan bod komt tijdens SXSW, juist als het gaat om AI en robots. Zowel Johan Maeda als Stephen Anderson stipten bijvoorbeeld aan hoe het werkveld van de ontwerper verandert. Niet het ene artefact is onderwerp van ons werk, het reikt veel verder. Het achterliggende systeem is key. Zowel het DesignInTech rapport van Maeda als het Framing model van Anderson zijn aanraders voor wie hier meer over wil weten.

Hoe gaan we samenwerken met AI? Hoe gaan we elkaar begrijpen. SXSW gaat veel over gevaren en wat de rol is van robotisering en AI, maar ook over hoe we onze wereld zullen ervaren onder invloed van nieuwe vormen van intelligentie, tools en interfaces.

Werken bij INFO

Holistische innovatie is nu urgenter dan ooit

By | Blog

Holistische innovatie maakt het leven van mensen beter, fijner en makkelijker. Ik durf zelfs te stellen dat we het aan toekomstige generaties verplicht zijn om in te zetten op deze vorm van innovatie. Ik merk op, dat het belangrijker is om te streven naar samenwerking met een maximale kwaliteit tussen meerdere stakeholders, zoals overheden, burgers en bedrijven. Innovatie is daarbij een “state of mind”. Denk bijvoorbeeld aan Facebook, dat nu nog als een soort verzamelplaats fungeert, maar ook kans heeft om het volgende community activation-platform te zijn.

Read More
                 

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand artikelen en blogs over innovatie en onze podcast.