Hoe krijg je in digitale productontwikkeling alle neuzen dezelfde kant op?

Vier praktijkvoorbeelden van succesvolle alignment

We hebben in al die jaren dat wij ons bezighouden met software-development gemerkt dat één factor bepalend is voor het succes van een digitaal systeem. En dat is niet hoe snel een product af is of hoe goed de UX van een systeem is. Nee, het belangrijkste is alignment. Onder alignment verstaan we alle aspecten (teams, data, processen en software) van een organisatie die erop gericht zijn om de digitale strategie van de organisatie te realiseren.

Wij waren nieuwsgierig naar de visie van anderen op het belang van alignment in digitale productontwikkeling en hoe bedrijven daar in de praktijk mee omgaan. Daarom gingen we in gesprek met Just Eat Takeaway.com, VanMoof, NOC*NSF, en Philadelphia. Tijdens online interviews vroegen we hen o.a. naar hoe zij alignment definiëren, welke obstakels zij tegenkomen en welke waardevolle tips zij hebben op het gebied van alignment voor anderen in hun positie.

Wat je kunt verwachten

Download whitepaper

Seniority*
Privacy